Wat is een ticket?

Een ticket is een openstaande vraag bij onze Servicedesk. Over het algemeen gaat een ticket over één vraag/onderwerp. Heb je meerdere vragen, dan kan het gebeuren dat we meerdere tickets aanmaken waarin iedere vraag apart wordt behandeld. Het voordeel van een ticketsysteem is dat u de voortgang van een ingediende ticket kunt volgen. Eén systeem waarin alle incidenten en klantvragen worden geregistreerd.